Shrimant Thorale Madhavrao Peshwe – श्रीमंत थोरले माधवराव पेशवे

Shrimant Thorale Madhavrao Peshwe – This is a biography of Madhavrao Peshwe. Author Sakharam A.Sahatrabuddhe
covered Battle of Rakshasbhuvan, Ghod River battle, Nijam attack on Pune. Author has given detailed genealogy of Madhavrao Peshwe in last 72 pages.

Original price was: ₹500.00.Current price is: ₹450.00.

In stock

Description

माधवराव पेशवे यांचे हे सविस्तर चरित्र आहे, यात लेखकाने निजामाची पुण्यावर चाल, घोड नदीची लढाई, मिरजेचा वेढा, राक्षसभुवनची लढाई व पानिपतचा सूड अशी पप्रकरणे दिलेली आहेत. ८ परिशिष्टे दिलेली आहेत यात, रमाबाई व सखाराम बापूंचे सविस्तर वर्णन दिलेले आहे. शेवटच्या ७२ पानांमध्ये माधवराव यांची शकावली दिलेली आहे.

Additional information

Weight 430 g
Dimensions 14 × 1 × 21.5 cm
Book Author

First Edition

1938

Current Edition

2017

Format

Paperback

Language

Marathi

Pages

472

You may also like…